Hops Hill

Bar

đŸ„˜đŸș We sell food & beer to-go and deliver food & beer. 👇

Email me when this place gets new beers.

Share this beer menu with your friends!

Special

Now back to normal hours, 12pm to 2 am. outdoor and indoors seats available plus bar seats.

Updated on 06/01/2021

Place Info

photos

Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill
Thumb hops hill